Poradenství

 • Poradenství v oblasti zemědělské administrativy, dodržování zákonů, vyhlášek a podmínek Evropské unie. Účast při kontrolách Vašeho podniku.
 • Dotační tituly Program rozvoje venkova 2014 – 2020 – SZIF a také PGRLF:.
 • V podzimním kole můžete získat až 60% dotaci na nákup strojů a technologií, popřípadě i na rekonstrukce a novostavby zemědělských budov, popřípadě také můžete žádat na zpracování zemědělské produkce (dotace až 45%).
 • V jarním kole můžete žádat o dotaci Zahájení činnosti mladých zemědělců, Agroturistika, Diverzifikace zemědělských čiností.
 • Vlastní termíny vyhlašování mají Místní akční skupiny (MAS), kde můžete získat dotaci až 70%, i s touto dotací Vám můžeme pomoci.
 • PGRLF – investiční a provozní úvěry – na přelomu listopadu / prosince 2018 by se mělo spustit další kolo příjmu žádostí na úvěry, kde v rámci podpory de minimis můžete obdržet podporu až 400 000 (15 000 EUR). Tedy půjčíte si na postřikovač za 900 000,- a splácet budete jen 500 000. Limit žádostí je obvykle během týdne dvou vyčerpán, takže je potřeba požádat hned po vyhlášení.
 • Se všemi těmito dotacemi Vám můžeme pomoci, poskytujeme kompletní servis, od přípravy žádosti a její optimalizaci, aby žadatel obdržel co nejvíce bodů, přes výběrové řízení a cenové marketingy, až po administraci žádosti a její proplacení.
 • Poskytujeme komplexní poradenství pro malé i velké zemědělské podniky. Snažíme se zemědělcům ulehčit složitou zemědělskou administrativu – evidence hnojení, evidence pesticidů, hlášení a výkazy. Sestavujeme havarijní plány, které musí mít zemědělské podniky ze zákona. V případě jakékoli kontroly zemědělského podniku provádíme audit před kontrolou, aby následná kontrola proběhla v pořádku. V případě zájmu se účastníme kontrol a snažíme se zmírnit případné negativní dopady. Naší snahou je, aby zemědělci o dotace nepřišli, ale získali je, a proto sestavujeme podnikatelské plány na dotační tituly z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Další oblastí, kterou se zabýváme, jsou plány hnojení a poradenství ve výživě rostlin. Zabýváme se i přípravou na ekologické zemědělství.

 

 • Evidence hnojení a pastvy
 • Evidence pesticidů + výkazy SRS
 • Plány hnojení
 • Havarijní plány dle vyhlášky 450/2006 ve znění pozdějších předpisů
 • Evidence odpadů, hlášení ISPOP
 • Ochrana vod – Nitrátová směrnice
 • AEKO – agroenvironmentálně-klimatické opatření
 • DZES – Standardy dobrého zemědělského stavu
 • Cross – Compliance – audit před kontrolou úřadů
 • Dotační programy z PRV-modernizace, začínající zemědělec, pořízení lesnícké techniky, zpracování produkce, poradenská činnost,…
 • Národní dotace – sady, krajinné prvky, zalesňování,
 • Příprava na ekologické zemědělství včetně evidence
 • Povinnosti zákona o ovzduší: zdroje znečištění, hlášení ISPOP
 • Zákon o vodách: odběry povrchových, podzemních vod, hlášení ISPOP
 • Nákazové plány – požadavek veterinářů
 • Evidence zelené nafty – u menších podniků
 • Hodnocení rizik ekologické újmy (NV 295/2011)
 • Řešení erozí na Vašich pozemcích
 • Zaměření pozemků a hranic pomocí GPS-eroze, dotace
 • Odborné poradenství ve výživě rostlin a půdy
 • Souběžný dovoz POR
 • Kontrola potravinářského provozu – skladovací řád, krizový plán