Rozbory obilnin, osiva, …

Rozbory obilnin, osiva, zeleniny, potravin, cukrovky

Osivo, slad. ječmen, potrav. pšenice: stanovení vlhkosti, klíčivosti, nečistot, příměsí, HTS, OH, N-látek, lepku, prosévací zkoušky, …
Potraviny, zelenina – stanovení dusičnanů, kvasinek, plísní, CPM, …
Cukrovka – stanovení cukernatosti,α-N, Na, K a následný výpočet PCM