Formuláře

  • Formulář prokázání podílu příjmů / výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele, který vede daňovou evidenci pdf-logo
  • Formulář prokázání podílu příjmů / výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele, který vede účetnictví pdf-logo
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf-logo