Akreditace

Karel Borovička, akreditovaný poradce MZe ČR

Akreditace:

  • Rostlinná výroba od r.2006
  • Péče o půdu od r. 2012
  • Ekologické zemědělství od r. 2012
  • Rostlinolékařství v zemědělství od r. 2013

Laboratoř provádí každoročně

  • Kontrolní rozbory vody u firmy ASLAB Praha, která posuzuje způsobilost
  • Mezilaboratorní testy rozborů půdy, rostlin a krmiv, které pořádá ÚKZÚZ Brno