Rozbory půdy

  • Stanovení KVK- zjištění pH, živin (P, K, Ca, Mg, Mn) a následné doporučení hnojení v následujících 3 letech
  • Stanovení AZZP- zjištění pH, živin (P, K, Ca, Mg) a následné doporučení hnojení
  • Stanovení humusu, Cox. Stanovení minerálního dusíku (N-min), NH4+, NO3 (zjištění aktuálního stavu zásoby
  • N-min v půdě a následné doporučení hnojení dusíkem)
  • Stanovení výskytu háďátka řepného