Rozbory vod

  • Rozbor pitných vod- mikrobiologický a fyzikálněchemický
  • Rozbory odpadních(ČOV,kanalizační výustě) a povrchových vod

Provádíme stanovení pH, vodivosti, alkality, tvrdosti, Ca, Mg, CHSK-Cr, BSK-5, NL(105°C), NL(550°C), NEL, RAS, usditelného sedimentu, železa, manganu, amonných iontů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů, celkového dusíku, celkového fosforu, chloridů, síranů, psychrofilních, mezofilních bakterií, enterokoků, koliformních bakterií,…

Příjem vzorků:
  • pitná voda:
    Po: 6:00 – 14:15
    Út:  6:00 – 10:00
  • odpadní a povrchová:
    Út – Čt: 6:00 – 14:15

Odběr vzorků vody si můžete provést sami. Vzorek odpadní (povrchové vody) můžete odebrat do jakékoli čistě vymyté lahve (min.1litr), k odběru pitné vody si u nás musíte předem vyzvednout sterilní vzorkovnice.

Na vyžádání Vám odběr vody provede i naše laboratoř. Tento odběr je ale zpoplatněn.
V naší laboratoři lze zakoupit také destilovanou vodu. (Větší množství nutno objednat předem.)
Cena: 6 Kč /1l