Eroze

Aktuálně je prostřednictvím ploch mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) chráněno 10,57 % výměry orné půdy (0,43 % SEO a 10,14 % MEO). V současné době se jedná o návrhu rozšířit toto území od roku 2018 až na 24,82% a postupně dále navyšovat ve čtyřletých cyklech.

 • Nabízíme Vám spolupráci při řešení erozí, pokusíme se s Vámi najít nejjednodušší řešení pro Vaši konkrétní situaci a poté jej zaměřit v terénu.
 • Od roku 2010 platí GAEC týkající se silných erozí, od roku 2011 platí nově i GAEC týkající se slabých erozí. Od roku 2015 došlo ke změně ve znění kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES.
 • SEO:
 • Na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je označen jako silně erozně ohrožený, nesmím pěstovat širokořádkové plodiny: kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju, slunečnici a čirok
 • Obilniny a řepku olejnou musím pěstovat s využitím půdoochranných technologií: setí do mulče, bezorebné setí, setí do mělké podmítky, setí do ochranné plodiny
 • V případě obilnin nemusím dodržet půdoochranné technologie pouze v případě, že budu pěstovat obiloviny s podsevem jetelovin
 • MEO:
 • Na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, který je označen jako mírně erozně ohrožený, mohu pěstovat širokořádkové plodiny: kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju, slunečnici a čirok s využitím půdoochranných technologií
  • Standardní půdoochranné technologie: bezorebné setí, setí do mulče, setí do mělké podmítky, setí do ochranné plodiny.
  • Specifické půdoochranné technologie: přerušovací pásy, zasakovací pásy, osetí souvratí, setí po vrstevnici, odkameňování, podrývání u cukrové řepy, pěstování luskoobilných směsí LOS, důlkování a hrázkování, pásové zpracování půdy, pěstování kukuřice šířkou řádku do 45 cm bezorebným způsobem
 • Ostatní plodiny můžu pěstovat bez omezení
 • Tyto podmínky podléhají kontrole podmíněnosti „Cross Compliance“ a jejich nedodržení může znamenat odnětí dotací.