Důležité termíny

Leden

 • výkazy na SRS

31. Leden

 • Daňové přiznání daň z nemovitosti
 • Hlášení správci povodí – odběr povrchové a podzemní vody, vypouštění vody, vzduchování nebo akumulace povrchové vody

15. Únor

 • Žádost o proplacení PUZČ
 • Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady

31. Březen

 • Hlášení prostřednictvím systému ISPOP: znečišťování ovzduší (nově bez úniku NH3 od zvířat), IRZ,

Duben 2017

 • Dotace zahájení činnosti mladého zemědělce

15. Květen

 • Jednotná žádost o dotaci SAPS, AEO, LFA
 • Uzavření změn v LPIS

31. Červenec

 • Začínající zemědělci – finanční zdraví

1. Září

 • Spuštění příjmu žádostí PGRLF – investiční úvěry

1. Říjen

 • Otevření LPIS

15. Říjen

 • Poplatkové hlášení za odběr podzemní vody

31. Říjen

 • Deklarace chovu koní
 • Dotace PRV 2014-2020 – 3 kolo – ukončení příjmu žádostí

Prosinec

 • výkazy na SRS